Bezpieczeństwo w pracy

Każda praca wiąże się w pewnym stopniu z ryzykiem, którego nie da się uniknąć. Samo wynagrodzenie jest z ryzykiem bezpośrednio powiązane, tak więc, za pracę w której odpowiadamy za niebezpieczne przedsięwzięcia otrzymamy pensję wyższą, niż w przypadku, kiedy za nas samych odpowiada przełożony.


	4576687797_afb9c3a0e6

Nie sposób ryzyka w pracy uniknąć, można jednak znacząco poprawić swoje bezpieczeństwo, stosując się do przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ale też po prostu dbając o zachowanie podstawowych zasad efektywnego działania.

Praca sama w sobie zawsze niesie za sobą ryzyko, jeśli jednak odbędziemy odpowiednie szkolenia lub przynajmniej będziemy znali i stosowali się do organizacji naszego stanowiska, będziemy bezpieczni nawet wykonując ryzykowne zajęcia na wolnym powietrzu, jak choćby na budowie.

Warto przy tym zadbać, żeby nasza praca sprawiała nam przyjemność, nawet jeśli wiąże się z niebezpieczeństwem i kojarzy się raczej z monotonnym wykonywaniem tych samych czynności każdego dnia. Dzięki temu sprawimy, że praca będzie łatwiejsza i będziemy mniej rozkojarzeni, a więc będzie nam łatwiej zachować bezpieczeństwo.